6 spændende fiskepladser

6 spændende fiskepladser

6 spændende fiskepladser fordelt på Harre Vig, Louns Bredning, Limfjorden og Skive Fjord.

Fiskepladserne er alle ganske udmærkede fra det sene efterår og frem til sent forår.

Havørrederne i videoen fanges med Flint, Kong Hans og Stevnspilen.

God fornøjelse med havørredfiskeriet i Skive Fjord og Limfjorden.

/Jari P.


Book guidede efterårsture i Limfjorden og Skive Fjord: Klik her…


error: Content is protected !!